Page 2 - Graslandbeheer - Gras groeit niet enkel op stikstof
P. 2

Ruwvoeders zijn de belangsrijkste bron van                   Opbrengsten
   voeding voor melk- en vleesvee.
   Daarom is kwalitatief ruwvoeder ook zeer belangrijk.
   Dit kan bekomen worden door niet enkel aan het ele-
   ment stikstof (N) te denken maar aan alle elementen,
   ook de sporenelementen.
   Een juist evenwicht tussen de verschillende
   elementen zorgt voor ruwvoeder van een betere
   kwaliteit, evenals een hogere opbrengst per ha.

              Bemestingsadvies

   MAAIWEIDE : voor een topkuil !
   GRAASWEIDE : voor topopbrengsten !
  Stikstof
   Gras heeft het meest behoefte aan N
  Zwavel                          Resultaten per ha
   Is de bouwsteen van eiwit               Kosten herinzaai : 750 € éénmaal
   Advies: 60 kg SO3 / ha                 Extra inkomst nieuwe weide : 546 € per jaar
   Product: 24-0-0 + 18SO3 zwavelmeststof         Resultaat : na minder dan 2 jaar terugverdiend !
  Kaliumbehoefte
   Veel maaien = grote afvoer van kalium                     Advies grasrassen
   Advies: Controleer kaliumtoestand van de bodem     Rassen voor doorzaai:
   Product: Kaliumchloride 60 % vroeg in voorjaar
  pH van de bodem                     Belpre 3 (B&M)
                               Engels raaigras (70% Tetraploïd, 30% Diploïd)
   Bodem:    zand 5.1-5.6               Belpre Revita (B&M)
          zandleem 5.7-6.2              Engels raaigras (100% Tetraploïd)
          polder 5.7-6.4
   Aanrader: onderhoudsbekalking om de 3 jaar       Rassen voor graslandvernieuwing:
   Product: Kalkmeststof : Duwamag en Agrocarb      Belpre 2 (B&M)
                               Engels raaigras (60% Tetraploïd, 30% Diploïd),
         GRATIS pH ontleding             10% Witte klaver
                               Belpre 3 (B&M)
             Graslandonderhoud          Engels raaigras (70% Tetraploïd, 30% Diploïd)
                               Belpre 10 (B&M)
   Is het antwoord op onderstaande vragen NEE?       Engels raaigras (40% Tetraploïd, 60% Diploïd)
   Is de VEM waarde van de kuil hoger dan 900 ?      Belpre 11 (M)
   Aandeel goede grassen hoger dan 75 % ?         Engels raaigras (60% Tetraploïd, 20% Diploïd),
                               20% Timothee
   Komt de hergroei na een maaisnede goed op gang ?
             Doorzaai biedt de oplossing !    Preco green plus (M)
                               Engels raaigras (40% Tetraploïd, 20% Diploïd),
   Is de toestand van het perceel te ver gevorderd     20% Lammerstaart, 10% Rode klaver, 10% Witte klaver
         Volledige herinzaai is de boodschap !    Tedi green plus (B)
                               Engels raaigras (50% Tetraploïd, 40% Diploïd),
          Enkel met 950 VEM              10% Witte klaver
      kan je efficiënt 10.000 L melken !               B = Begrazen  M = Maaien
   1   2