Page 2 - Meststoffen - Rendement en zekerheid - Kwaliteit aan de juiste prijs
P. 2

Stikstofmeststoffen                   Kalkmeststoffen                     Nota’s
    • Am Nitraat 27%             L-BB-Z     • Limkal 50% ZBW + 48CaO         B BIO L    ………………………………………………………………
                                                     TEELT
    • 24-0-0 + 15SO               L      • Duwamag 57% ZBW + 18MgO + 30CaO     B BIO L    ………………………………………………………………
           3                                          TEELT
    • 38-0-0 + 18SO              BB                                  ………………………………………………………………
           3
                                Calciummeststoffen
    • Stikstofoplossing 30% N         VL                                  ………………………………………………………………
                                • Agri-Gips 32% CaO + 45% SO       B BIO L
    • Kalksalpeter LB 15,5% N + 26CaO Tropicote   BB-Z                3       TEELT     ………………………………………………………………
                                • Calci S 45% CaO + 35% SO         BB
    • Cyanamide korrel 19,8%         BB-Z                  3               ………………………………………………………………
                                                            ………………………………………………………………
                                Samengestelde meststoffen
    Fosfaatmeststoffen
                                • 15-0-22 + 2MgO + 20SO           L      ………………………………………………………………
    • DAP 18-46-0               L                  3                ………………………………………………………………
                                • Andere mengsels op aanvraag
    Kalimeststoffen
                                Bladvoeding                         B BIO
    • Kaliumchloride 60%            L                                    TEELT Geschikt voor de bioteelt
                                • Foliplus Boost Protein          VL          L = los  BB = big bag  Z = zak  VL = Vloeibaar
    • Patentkali 30% + 10MgO + 42SO     B BIO L
                   3     TEELT
                                 21% N + 3% MgO + 8% SO
    • Kaliumsulfaat 50% + 45SO         L                   3
                3
                                • Epsotop 16% MgO + 32% SO        B BIO Z
    • Magn.kainiet 9K O + 4MgO + 9SO 35Na O  L                    3      TEELT        BOUWSTENEN MESTSTOFFEN
            2       3 +  2
                                • Epso Microtop             B BIO Z
    • Haspargit                L                           TEELT
                                 15% MgO + 31% SO + 1% B + 1% Mn              Stikstof
                                          3
    Magnesiummeststoffen                  • Ureum Foliar 46%             Z        Stikstof is de belangrijkste voedingsstof
                                                               voor de plant en heeft een grote
    • Kieseriet 25% MgO           B BIO L    • Kalksalpeter 15,5% TB Yara Calcinit    Z        invloed op de groei en ontwikkeling
                        TEELT
                                •  Kaliumnitraat 13.5-0-46 poeder Multi K - Haifa   Z   van het gewas.
    Natrium
                                • Monokaliumfosfaat 0-52-34         Z        Kalium
    • Landbouwvoedingszout 50% Na       Z
                                                               Kalium vervult een onmisbare
                                                               functie bij de vochthuishouding en
                                                               stofwisselingsprocessen in de plant.
                                                               Het zorgt voor een sterke invloed op
                                                               de opbrengst van uw knolgewassen
    pH-ontleding
                                                               en andere groenten.
    Wij zorgen voor een gratis PH-ontleding van uw
    grondstalen! Breng uw staal binnen in Vlamertinge                                   Zwavel
    of Alveringem en wij geven u grondig advies.                                     Zwavel is de bouwsteen van eiwit in het
                                                               gras en bovendien één van de belangrijk-
    Condities                                                       ste plant voedende elementen. Het zorgt
    Alle meststoffen af magazijn, geleverd op hoeve in                                  bij alle teelten voor een betere stikstof -
    afzetcontainers of geleverd per volle vracht.                                     opname.

       PLANTING A FUTURE                 BIJPRODUCTEN • MESTSTOFFEN • MAÏSZAAD • ZAAIGRANEN • GROENBEDEKKERS • PLASTIEK
   1   2