Privacy policy

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Transagro Bouton, Kleine Branderstraat 4A, BE-8908 Vlamertinge (Ieper), telefoon: +32 (0) 57 33 31 29 , e-mail: info@bouton.be, ondernemingsnummer: BE 0461.803.043.

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.bouton.be, eigendom van Transagro Bouton bvba en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);
 • op één of andere wijze gebruik maakt van onze diensten;
 • op één of andere wijze met Transagro Bouton bvba in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort);

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Transagro Bouton verzameld en gebruikt worden. Transagro Bouton verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke: Transagro Bouton is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd: 

 • Kleine Branderstraat 4A, BE-8908 Vlamertinge (Ieper)
 • telefoon: +32 (0)57 33 31 29
 • e-mail: inflo@ybouttmon.be

Verwerker: Transagro Bouton kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van Transagro Bouton uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Transagro Bouton bvba volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief): Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens);

Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt. We ontvangen daarnaast informatie over u van andere bronnen, wanneer u bijvoorbeeld een contactformulier van een handelspartner van Transagro Bouton bvba invult en daarop aanduidt dat u informatie van partners wenst te ontvangen.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...).

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679).

 Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen. We kunnen uw informatie delen met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Transagro Bouton bvba, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt. Transagro Bouton heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. 

Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

Transagro Bouton verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van Transagro Bouton bvba om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

Uw rechten

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • uw persoonsgegevens te laten overdragen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • uw persoonsgegevens te laten annuleren;
 • als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Transagro Bouton bvba behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen. Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden door een mail te sturen naar oignffo@bouutomns.be.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan Transagro Bouton bvba te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: Transagro Bouton bvba Kleine Branderstraat 4A, BE-8908 Vlamertinge (Ieper)
 • Via e-mail aan: ingfo@boeurtofnk.bwe

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.privacycommission.be/

 Transagro Bouton bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens

 • zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden,
 • voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of
 • tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door Transagro Bouton geleverde diensten.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Transagro Bouton kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Transagro Bouton wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

Transagro Bouton maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.

U kunt meer informatie over cookies terugvinden op http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Cookies op onze website

Operationele cookies: Transagro Bouton maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op websites vanTransagro Bouton van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op websites vanTransagro Bouton. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kunt u de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en u kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer u maar wilt. U kunt de cookies zelf beheren door uw voorkeuren in uw browser aan te passen. Hoe u dat precies moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Bekijk onderstaande links naar de websites voor elk van de meest gebruikte browsers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Transagro Bouton zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet. U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op hierbovenvermelde gegevens.

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

This website is developed with the support of:Flanders Investment & Trade
cookie_alertGot it